Doktorandský trojúhelník

Etablovaným fórem, které propojuje doktorandy a akademické pracovníky z předních středoevropských univerzitních pracovišť zaměřených na archeologii středověku a raného novověku, je workshop Doktorandský trojúhelník – Trójkąt doktorancki – Doktorandendreieck (ČR – Polsko – Německo). Ústav pro archeologii je pořadatelem tohoto mezinárodního workshopu jednou za tři roky. Od svého vzniku v roce 2006 se workshopu účastnilo více jak 100 domácích i zahraničních doktorandů archeologie a kolem 15 akademických pracovníků.

Klíčová publikace:

Praehistorica XXXI/2. Tradition – Umgestaltung – Innovation. Transformationprozesse im hohen Mittelalter. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Spolupracující instituce:

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, seminar für Prähistorische Archäologie und Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit

Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Institut für Archäologische Wissenschaften, Denkmalwissenschaften und Kunstgeschichte

Úvod > Doktorandský trojúhelník