Další publikace, na kterých se autorsky či jako editoři podílí členové ústavu

 

Karel Sklenář – Zuzana Sklenářová – Miloslav Slabina: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nakladatelství Libri, Praha 2002. ISBN 80-7277-115-9.

Lubomír Košnar: Německo-český archeologický slovník. Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0959-2.

Sklenář Karel – Zuzana Sklenářová: Biografický slovník českých archeologů a jejich spolupracovníků. Nakladatelství Libri 2005. ISBN 80-7277-253-8.

Jan Klápště – Petr Sommer (eds.): Arts and Crafts in Medieval Rural Environment – L’artisanat rural dans le monde médiéval – Handwerk im mittelalterlichen ländlichen Raum. Ruralia VI. Brepols, Turnhout 2007. ISBN 978-2-503-51994-4.

Jan Klápště – Petr Sommer (eds.): Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes – Peuplement rural dans les territoires marginaux au Moyen Age – Mittelalterliche Siedlung in ländlichen Randgebieten. Ruralia VII. Brepols, Turnhout 2009. ISBN 978-2-503-52746-9.

Lubomír Košnar:  Německo – český a česko – německý Archeologický slovník / Deutsch – Tschechisch und Tschechisch – Deutsch Archäologisches Wörterbuch. Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1757-2

Jan Klápště – Petr Sommer (eds.): Processing, Storage, Distribution of Food. Food in the Medieval Rural Environment. Ruralia 8. Brepols, Turnhout 2011. ISBN 978-2-503-53661-3

Miroslav Popelka a kol.: Dějepis 6: učebnice  pro základní školy a víceletá gymnázia (nové vydání). Praha 2013. ISBN 978-80-7238-545-4

Carver, M. – J. Klápště (eds.): The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 2, Twelfth to Sixteenth Centuries. Acta Jutlandica, Humanities Series 2011/9. Aarhus University Press 2011. ISBN 978-87-7934-291-0.

Przemysław Urbańczyk (ed.): „Neslované“ o počátcích Slovanů. Karolinum, Praha 2011, ISBN 978-80-246-1945-3.

Jan Klápště: The Czech Lands in Medieval Transformation. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, vol. 17. Brill, Leiden – Boston 2012. ISBN 978-90-04-20347-1. Kniha získala knižní cenu udělovanou americkou Early Slavic Studies Association (ESSA Book Prize 2012).

Jan Klápště (ed.): Hierarches in rural settlements. Ruralia 9. Brepols, Turnhout 2013. ISBN 978-2-503-54517-2.

Renata Šmidtová – Miroslav Popelka – Miroslava Šmolíková – Michal Bureš (eds.): Veřejná archeologie 4. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012. Praha 2013. ISBN 978-80-905579-1-8.

Miroslav Popelka – Renata Šmidtová (eds.): Neolitizace aneb setkání generací. Praha 2014. ISBN 978-80-7308-538-4.

Zuzana Bláhová – Miroslav Popelka: Já chci být archeologem. Praha 2015. ISBN 9788026606697.

Jan Klápště (ed.): Agrarian Technology in the Medieval Landscape. Ruralia 10. Brepols, Turnhout 2016. ISBN 978-2-503-55137-1.

Ivo Štefan: Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě. Praha 2019.  ISBN 978-80-7422-597-0

Tomáš Klír: Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Praha, Karolinum 2020. ISBN 978-80-246-4559-0.

Klír, T. – Boček, V. – Jansens, N. (eds.), New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations, (= Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft, Volume 6). Winter Verlag: Heidelberg. 353 s. ISBN: 978-3-8253-4707-9.

Sláma, J.: Karel IV. a jeho svatováclavská legenda. Praha 2021. 978-80-7422-836-0.

Bureš, M. – Popelka, M. – Šmidtová, R. – Šmolíková, M. (eds.): Veřejná archeologie 6. Praha 2021. ISBN 978-80-246-4865-1.

Úvod > Další publikace, na kterých se autorsky či jako editoři podílí členové ústavu