ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko

Česko-bavorský monitorovací výbor evropského dotačního titulu Cíl Evropská územní spolupráce přidělil dotaci ve výši cca. 2,8 mil. Euro českoněmeckémuprojektu ArchaeoCentrum Čechy – Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní prostor. Projekt, který v lednu 2017 vstoupil do své realizační fáze, byl v úterý 28. 2. 2017 podrobně představen na tiskové konferenci v Západočeském muzeu v Plzni.

Projektovými partnery ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko jsou Západočeská univerzita v Plzni, Karlova univerzita, Univerzita Bamberg, asociovanými partnery, tedy partnery bez vlastního rozpočtu, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa v Tachově. Vedoucím partnerem je bavorský spolek Via Carolina e.V. se sídlem v Bärnau, který od r. 2010 provozuje aktuálně největší středověký archeopark v Německu – Historický park Bärnau-Tachov.

Tisková zpráva

Rozhovor se Stefanem Woltersem

Reportáže v České televizi zde a zde

Oficiální web projektu

V rámci projektu uspořádal tým z Ústavu pro archeologii FF UK tyto akce:

Rok 2017

 • Zahajovací přednáška „Dějiny ukryté v hlíně (Západočeské muzeum v Plzni, 28.2.2017)
 • Přednáška „Archeologie dnes – Co archeologové donedávna nevěděli“
 • Přednáška „Ani zrno nazmar!“ (FF ZČU v Plzni,11.4:2017)
 • Archeologické jednohubky (Západočeské muzeum v Plzni, 2.5.2017)
 • Přednáška Hlína v lidských dějinách (FF ZČU v Plzni, 16.5.2017)
 • Workshop Zemědělství a obživa
 • Přednáška Zemědělství od pravěku ke starým Slovanům (Archeocentrum Bӓrnau, 24.5.2017)
 • Workshopy Hlína v lidských dějinách a Textil, šperk a účes v dějinách + přednášky (Archeocentrum Bӓrnau a Muzeum Českého lesa v Tachově, červen 2017)
 • Letní pobyt studentů FF UK v Bärnau
 • Přednáška Experiment v archeologii a jiné příběhy (FF ZČU v Plzni, 12.9.2017)
 • Workshopy „Kovy v lidských dějinách“ a „Nástroje a zbraně od pravěku do středověku“ (ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau, Muzeum Českého lesa v Tachově, 4.-5.10. 2017)
 • Přednášky „O výrobě železa a jeho zpracování od pravěku do středověku“ a „Vývoj zbraní od pravěku do středověku“ (ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau, 4.10 2017)
 • Přednáška „A je to vůbec staré“ (17. října 2017)
 • Vernisáž výstavy „Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko – regionální identita jako šance pro přeshraniční spolupráci“ (FF UK v Praze, 2.11. 2017)
 • Série minipřednášek „Archeologické jednohubky“ (FF ZČU v Plzni, ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau, 8.11.2017)
 • Přednáška „Archeologie a veřejnost“ (FF ZČU v Plzni, 12.12.2017).

Rok 2018

 • Přednáška Pompeje. Komu na nich záleží? (Západočeské muzeum v Plzni, 23.1.2018)
 • Přednáška Archeologie a veřejnost (Západočeské muzeum v Plzni, 27.2.2018).
 • Přednáška Diferenciace chudoby? Středověké rolnictvo v písemných a hmotných pramenech (Katedra archeologie, ZČU v Plzni, 27.3.2018).
 • Přednáška Pompeje. Komu na nich záleží? (FF ZČU v Plzni, 24.4.2018).
 • Přednášky „Pole a stáj aneb jak se rodilo zemědělství“ a „V pravěké kuchyni „a workshop „Jak jsme pěstovali, tak jsme jedli“ (ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau, Muzeum Českého lesa v Tachově, 20. – 21. 5. 2018 ).
 • Přednášky na témata hlína a textil a workshopy „Tisíc tváří keramiky“ a “ Oblečené a ozdobené dějiny“ (ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko Bärnau, Muzeum Českého lesa v Tachově, 24.-25.6.2018).
 • Letní pomoc studentů Ústavu pro archeologii (1. – 13. 7. 2018), video – kamenické práce
 • Přednáška „Běda mužům, kterým žena vládne“ (Západočeské muzeum v Plzni, 25. 9. 2018)
 • Přednášky a workshopy „Podívejte na kováře…“ a „Jak k práci, tak k boji“ (ArcheoCentrum Bärnau, Muzeum Českého lesa v Tachově, 30.9.-1.10.2018)
 • Přednáška „Slované na pomezí“ (FF ZČU v Plzni, 16.10.2018)
 • Přednáška „Kouzlo antiky“ (ZČM v Plzni, 13.11.2018,)
 • Archeologické jednohubky (FF ZČU a ArcheoCentrum Čechy-Bavorsko v Bärnau, 6.11.2018)
 • Přednáška „Mrtví promlouvají“  (ZČM v Plzni, 27.11.2018)
 • Archeologické jednohubky  s podtitulem „Poklady v archeologii“ (ZČM v Plzni, 11.12.2018)

Rok 2019

 • Přednáška „Jací byli? Antropologie v archeologii“ (ZČM v Plzni, 15.1.2019) Přednáška  „Antické památky Seznamu Unesco“ (ZČM v Plzni, 5. 2. 2019)
 • Přednášky „Leváci v pravěku a středověku“ a „Oplontis – neznámá oběť erupce Vesuvu“ (ZČU Plzeň, 5.3.2019).
 • Přednáška „Tajemství archeologie aneb záhada mrtvých těl z pravěku“(Knihovna města Plzně, 2.4.2019).
 • Přednášky „Počítání oveček“, „Pravěké studny, zdroj pitné vody“, Alkohol jako hasitel žízně už od pravěku“ a  „Antické zemědělství“.a spojené workshopy „Zemědělství a obživa v pravěku a středověku“ (ArchaeoCentrum Bärnau, 26. 5. 2019)
 • Workshop „Zemědělství a obživa v pravěku a středověku“ (Muzeum Českého lesa v Tachově, 27.5.2019)
 • Přednáška „Poklady v archeologii“(ZČM Plzeň, 4. 6. 2019)
 • Přednášky Hrnce nejen v kuchyni“, „Všechno je o hlavě!“ a „Krása pravěkého šperku“ a spojené workshopy „Hlína v lidských dějinách“ a „Textil, šperk a účes v lidských dějinách“ (16. 6. 2018, ArchaeoCentrum Bärnau)
 • Workshop „Hlína v lidských dějinách“ a „Textil, šperk a účes v lidských dějinách“ (17. 6. 2019, Muzeum Českého lesa v Tachově)
 • Letní pomoc studentů FF UK v ArcheoCentru v Bärnau (29. 6. – 7. 7. 2019)
 • Závěrečný workshop všech projektových partnerů v Západočeském muzeu v Plzni

 

Dále byly v rámci projektu vyrobeny dvě sady archeologického pexesa, čtyři sady pohlednic s archeologickou tematikou, pracovní listy a výukové postery, sada výukových karet s názvem „O pravěku a středověku obrazem i slovem aneb teď už to nikdy nezapomenete“. a kolekce replik pravěkých oděvů, obuvi a šperků.

V posledním projektovém roce byla také uspořádaná výstava fotografií studentky Ústavu pro archeologii Bc. Lucie Novotné „Archeocentrum pohledem fotografa“.

Projekt ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor, na kterém se v letech 2017-2019 podílel i náš Ústav pro archeologii, získal hlavní cenu Zlatý mamut, která oceňuje nejlepší popularizační výsledky příslušného kalendářního roku. Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR, Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

Fotografie z jednotlivých projektových akcí najdete ve fotogalerii.

Úvod > ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko