Konference Český kníže Vladislav I., západní Čechy a český stát za vlády Přemyslovců

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci „Český kníže Vladislav I., západní Čechy a český stát za vlády Přemyslovců“ , která bude probíhat ve dnech 10.–11. dubna 2025 v prostorách pořádající Katedry historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Call for papers konference v českém a anglickém jazyce najdete v příloze níže. Jméno a afiliaci autora, název a stručnou anotaci zamýšleného příspěvku v rozsahu 500–800 znaků je možno zasílat do 31. prosince 2024 na e-mailovou adresu: mslep@khi.zcu.cz.

CS, PDF, Český kníže Vladislav I., západní Čechy a český stát za vlády Přemyslovců EN, PDF, Vladislaus I., Duke of Bohemia, West Bohemia and the Czech state during the reign of Přemyslids

EN, PDF, Vladislaus I., Duke of Bohemia, West Bohemia and the Czech state during the reign of Přemyslids

Úvod > Nástěnka > Konference Český kníže Vladislav I., západní Čechy a český stát za vlády Přemyslovců