Exkurze na středověkou ves Hol v Klánovickém lese

Studenti Ústavu pro archeologii v rámci výuky předmětu „Environmentální archeologie“ navštívili pod vedením Mgr. Martina Janovského, Ph.D. a doc. Mgr. Lenky Lisé, Ph.D. středověkou ves Hol v Klánovickém lese (14.-15. století). Během exkurze se učili popisovat půdní profily. Dále měli možnost se seznámit s formačními procesy, které ovlivňují podobu půd na místě zaniklého rybníka a v místech středověkých polí a zahrad. O středověké vsi nevypovídá jen půda, ale i geobotanické příznaky. Například relikty středověkých domů a jejich okolí byly hustě porostlé kvetoucím barvínkem (Vinca minor), který byl na místě vysazen již ve středověku https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0305197815002872
K tomuto tématu bychom rádi upozornili na několik dní starý článek o záhonových polích v Německu od Floriana Hirsche a Anny Schneider:
Úvod > Nástěnka > Exkurze na středověkou ves Hol v Klánovickém lese