Nabídka možnosti doktorského studia na Slovensku

Ředitel Archeologického ústavu SAV ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě oznamuje zahájení výběrového řízení na interní 4leté a externí 5leté doktorské studium.
 Více informaci najdete na https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/102557.
Pozor, uzávěrka přihlášek je 31. května 2023 ve 23:59.
Úvod > Nástěnka > Nabídka možnosti doktorského studia na Slovensku