GA ČR podpoří projekt postdoktorandky Ústavu pro archeologii

Grantová agentura České republiky finančně podpoří dalších deset mezinárodních projektů včetně projektu naší postdoktorandky paní Dr. Márie Varghy: 23-07883K Náboženská politika – Imperium Christianum a jeho prostý lid (REPLICO).

 

 

Úvod > Nástěnka > GA ČR podpoří projekt postdoktorandky Ústavu pro archeologii