Právě vyšlo…

Dr. Mária Vargha, postdoktorský pracovník Ústavu pro archeologii, byla hostem podcastu Past Perfect! (https://youtu.be/AQvz4gnofbk). V rozhovoru představila svou novou monografii, vydanou nakladatelstvím Archaeopress (Oxford), nazvanou „Modelling Christianisation: A Geospatial Analysis of the Archaeological Data on the Rural Church Network of Hungary in the 11th-12th Centuries“.

Dr. Vargha je hlavní řešitelkou univerzitního projektu Primus, který se věnuje christianizaci venkovské společnosti ve východní a střední Evropě.

Prezentace výzkumného projektu SACRIECE (State And Christianisation of the Rural-population In East Central Europe), podpořeného programem Primus: https://sacriece.ff.cuni.cz/

Prezentace monografie: https://www.archaeopress.com/Archaeopress/Products/9781803272795

Abstrakt projektu:

Empowering the Voiceless – A Digital Analysis and Modelling of Christianisation in East-Central Europe je výzkumný projekt realizovaný v rámci grantového programu PRIMUS na Univerzitě Karlově. Náplní projektu je srovnávací analýza christianizace venkovského obyvatelstva v Uhrách, Čechách a na Moravě, a to na základě zpracování archeologických, stavebně-historických a písemných dat hromadné povahy. Řešení projektu vychází z předpokladu, že křesťanství jako institucionální systém bylo nedílnou součástí panovníkovy moci, rozšiřovalo jeho vliv a zajišťovalo vládu nad nově ovládnutými oblastmi. Předchozí historické narativy byly zpravidla konstruovány na základě omezených písemných zpráv, které se týkaly především světských a církevních elit a zdůrazňovaly jejich roli. Církevní a světská správní organizace venkovského obyvatelstva – navzdory jeho významu pro stabilitu státu i církve – nebylo možné na základě tradičních pramenů a metod uspokojivě rekonstruovat.

Projekt využívá nové poznávací přístupy ke zkoumání teritoriality a s jejich pomocí rekonstruuje nejstarší síť venkovských sakrálních staveb na základě historických a archeologických dokladů. Zkoumání rané sítě a dostupnosti kostelů a také dalších náboženských i světských institucí a analýza jejich vztahu ke kontrastním typům lokalit, jako jsou např. řadová pohřebiště, poskytují vynikající základnu pro zkoumání vývoje institucionalizované christianizace nejnižšího, ale zároveň nejmasovějšího společenského patra. V rámci projektu jsou využívány metody digital humanities a vytvářeny i analyzovány rozsáhlé digitální geoprostorové databáze.

Úvod > Nástěnka > Právě vyšlo…