1 re rencontre internationale d’histoire et d’archéologie rurale de Prague. Parcours historiographiques

Ve dnech 8.-9. 11. 2022 se bude v prostorách Ústavu pro archeologii konat 1. mezinárodní workshop Rural History and Archaeology. Workshop je podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj – projekt Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).

1re rencontre d’histoire et d’archéologie rurale de Prague 2022 – TERRAE (univ-tlse2.fr)

Finální program

Úvod > Nástěnka > 1 re rencontre internationale d’histoire et d’archéologie rurale de Prague. Parcours historiographiques