28th EAA Annual Meeting in Budapest

Zaměstnanci a doktorandi prezentovali probíhající výzkumné projekty Ústavu pro archeologii FF UK na mezinárodní konferenci Evropské asociace archeologů v Budapešti ve dnech 31.8.-3.9. 2022.

Mária Vargha jako organizátorka sekce “Digital humanities and medieval archaeology“ zde představila projekt Primus “Posílení němých. Úloha venkovského obyvatelstva při budování státu a christianizaci ve střední a východní Evropě“ spolu s Martinem Janovským. Nicolas Jansens ve stejné sekci promluvil velmi poutavě o digitálních datech, sémantice a ontologii.

Laszlo Ferenczi představil svůj výzkum cisterciáckých grangií a předběžné výsledky projektu GAČR „Hospodářské dvory klášterů a krajinný impakt cisterciáckých velkostatků: krajině archeologická a historicko-ekologická studie kláštera v Plasech“.

Na konferenci byl dále prezentován doktorandský projekt START “Interlinking language and material culture – a study of European populations in time and space“, jehož dosavadní výsledky shrnula Viktorie Janovská ve svém příspěvku v sekci o nových interdisciplinárních přístupech v onomastice a archeologii.

 

Úvod > Nástěnka > 28th EAA Annual Meeting in Budapest