Doktorandský trojúhelník Přebuz 2022

Od čtvrtka do soboty (30. 6. – 2. 7.) pořádal ÚPA FF UK první postcovidové setkání doktorandů historické archeologie z ČR, Polska a Německa, na němž se tradičně od roku 2006 podílejí univerzitní pracoviště z Prahy, Vratislavi, Bamberku a Halle nad Sálou. Doktorandi a jejich školitelé se letos setkali v západním Krušnohoří, v nejmenším městě v ČR Přebuzi, kde vyslechli osm přednášek pokrývající aktuální témata archeologie středověku a novověku. ÚPA reprezentovali Martin Fajta a Dominika Václavíková.
Součástí semináře byly též dvě vycházky místní montánní krajinou. Její paměť sahá až do období vrcholného středověku, pozornost však byla věnována především nejmladšímu horizontu lokalit, archeologizovaným industriálním areálům dolů Přebuz a Sauersack. Účastníky setkání provedli po těchto místech bratři Petr a Jan Hasilové z Národního památkového ústavu, resp. Archeologického ústavu AV ČR v Praze, kteří prezentovali nejnovější výsledky výzkumné aktivity Etudy z archeologie moderní společnosti řešené v rámci programu Strategie AV 21 Odolná společnost.
Zaniklé průmyslové objekty, pozůstatky středověké i novověké hornické činnosti, nebo třeba i relikty zajateckého tábora z druhé světové války si mohou zájemci projít s pomocí virtuálního průvodce vytvořeného v rámci výzkumné aktivity. Je dostupný ve verzi pro OS Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.visualio.sauersack.androidApp) i iOS (https://apps.apple.com/us/app/sauersack/id1592706324).
Grafika s QR odkazy na stažení:
Fotky z lokality jsou například zde: https://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/rolava_so_dul.

Program kolokvia najdete pod tímto odkazem.

 

Úvod > Nástěnka > Doktorandský trojúhelník Přebuz 2022