Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj 2022

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Liberecko – Správa CHKO Český ráj, Geopark Český ráj o. p. s. ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje nabízí zájemcům z řad studentů účast na 19. letním archeologicko-epigrafickém výzkumu v rámci projektu „Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj 2022“.
Podrobnosti najdete pod tímto odkazem.
Úvod > Nástěnka > Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj 2022