Cena Zlatý mamut za popularizaci archeologie za roky 2020-2021

V pondělí 23.5.2022 proběhlo v brněnském Pavilonu Anthropos slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Zlatý mamut, která oceňuje nejlepší popularizační výsledky příslušného kalendářního roku. Cena Zlatý mamut je vyhlašována ve třech kategoriích, z nichž každou garantuje jeden z partnerů (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie FF MU). V každé kategorii jsou oceněny tři nejlepší výsledky.

Máme velkou radost, že ve studentské kategorii získala druhé místo, tedy „stříbrného“ mamuta, naše studenta Bc. Lucie Novotná.

Lucie je nejen naší studentkou, ale pracuje také brigádně v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně a jak v rámci studia, tak v rámci brigády se zaměřuje mimo jiné právě na popularizaci archeologie mezi dětmi, ale i dospělými. V letech 2020-2021 realizovala šest projektových dnů pro žáky čtvrtých tříd základních škol v Jičíně a v Nové Pace, které byly věnovány obživě, textilu a umění v pravěku. Na všech akcích žáci pracovali s obrazovými kartami („O pravěku a středověku obrazem i slovem aneb teď už to snad nezapomenete“) a s pohledy replik archeologických nálezů, na jejichž realizaci se Lucie také velkou měrou podílela v rámci projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, kterého se aktivně účastnila. V rámci projektu se uskutečnila výstava jejích fotografií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. V době pandemie, kdy byla muzea uzavřená, pak Lucie vytvořila tři videa z restaurování keramických nádob a také video „Co dělá archeolog v době covidové“, Tato videa vznikla také v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Za všechny tyto počiny byla tedy Lucie po zásluze odměněna a „stříbrný“ mamut je určitě ve správných rukou.

Blahopřejeme a doufáme, že Lucie bude v popularizaci archeologie i nadále pokračovat.

 

Úvod > Nástěnka > Cena Zlatý mamut za popularizaci archeologie za roky 2020-2021