Interdisciplinární konference „Jiné světy“

Studenti doktorského studia Ústavu pro dějiny umění FF UK zvou všechny kolegy magisterských a doktorských studijních programů na konferenci s názvem „Jiné světy“.
Interdisciplinární konference se uskuteční 10. června 2022 v prostorách Ústavu pro dějiny umění Akademie věd ČR.
Deadline pro přihlášení příspěvků je 15. duben 2022.
Úvod > Nástěnka > Interdisciplinární konference „Jiné světy“