Termíny státních závěrečných zkoušek – letní období

Státní závěrečné zkoušky (BZK i SZZK) budou probíhat na Ústavu pro archeologii  v pondělí 30. května  2022 v Celetné 20 v místnosti č. 151.

Termín pro závazné přihlášení byl stanoven do 26. dubna 2022.

Přihláška k SZK je závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).

Kontrola plnění povinností k uzavření studia do 18. května 2022.

Práce odevzdejte elektronicky do SIS nejpozději 2. května 2022 do 23.59, v tištěné podobě pak jedno pare (stačí i v kroužkové vazbě) prosíme odevzdat při obhajobě.

Posudky budou v SIS k dispozici nejpozději 25. května 2022. Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

SZK proběhnou prezenční formou.

Úvod > Nástěnka > Termíny státních závěrečných zkoušek – letní období