Výuka v LS – harmonogram

Výuka v LS začíná oficiálně v pondělí 21. 2. 2022 a končí 20. 5. 2022.

Splnění studijních povinností v SIS je do 19.9. 2022 včetně.

Zápis předmětů do SIS začíná 4. 2. 2022 ve 14.00 a končí 4.3. 2022 v 18.00 hod.

Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku do 19. 9. 2022 (resp. kdykoliv dříve po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího ročníku).

Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2021/2022 je do 30.9. 2021.

Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2021/2022 od 1.9. do 30.9. 2022.

Úvod > Nástěnka > Výuka v LS – harmonogram