Důležité informace pro studenty (aktualizováno 26.11.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 29. listopadu přechází výuka do distančního režimu, výjimku mají cvičení, úvody, GIS a Informatika, tedy praktické předměty. Prosíme o důsledné dodržování protiepidemických opatření (respirátory po celou dobu přítomnosti v prostorách ústavu, tedy i při výuce, dezinfekce rukou u vchodu, ihned po výuce opustit prostory ústavu).

Týmy v MS Teams jsou založeny a všichni jste do nich byli přidaní, pokud se vám do týmu nedaří přihlásit, napište na e-mail renata.smidtova@ff.cuni.cz.

Knihovna zůstává také otevřena, jen v případě prezenční výuky ve studovně (úterý) budete muset knihy studovat (po zapsání do sešitu) mimo prostory ústavu, to znamená na chodbě, kde jsou umístěny stoly a židle.

Děkujeme za pochopení a za dodržování všech opatření.

tým Ústavu pro archeologii

Úvod > Nástěnka > Důležité informace pro studenty (aktualizováno 26.11.)