Nabídka volitelných předmětů pro ZS 2021/2022

Vážené studentky, vážení studenti,

v ZS 2021/2022 si můžete zapsat také volitelné předměty, které nabízí Ústav řeckých a latinských studií:

Středověká latina I. AAH500222
Středověká literatura AGL 100044
Raně středověké mnišství AGL V00122
Úvod > Nástěnka > Nabídka volitelných předmětů pro ZS 2021/2022