Harmonogram akademického roku 2021/2022

najdete na webu FF UK.

Výuka v ZS začíná oficiálně v pátek 1. října 2021 a končí 7. ledna 2022. Sledujte prosím náš web, postupně budeme zveřejňovat poznámky k rozvrhu, někteří vyučující budou zahajovat výuku později, někteří budou učit blokově a termíny budou včas vypsány.

Splnění studijních povinností v SIS je do 20.9. 2021 včetně.

Zápis předmětů do SIS začíná 22.9. 2021 ve 14.00 a končí 15.10. 2021 v 18.00 hod.

Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku do 20. 9. 2021 (resp. kdykoliv dříve po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího ročníku).

Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2020/2021 je do 30.9. 2021.

Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2020/2021 od 1.9. do 30.9. 2021.

Úvod > Nástěnka > Harmonogram akademického roku 2021/2022