Výzkum „Býčí skály“

Ve dnech 12.‒23. července 2021 proběhla druhá sezóna badatelského revizního výzkum v Předsíni jeskyně Býčí skála v Moravském krasu (Habrůvka). Hlavními řešiteli výzkumného projektu, který započal v roce 2020, je Katedra historie a Katedra analytické chemie Palackého Univerzity v Olomouci (Mgr. Martin Golec, Ph.D. a RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.) a Ústav pro archeologii Univerzity Karlovy (Mgr. Zuzana Golec Mírová). V letošním roce se k týmu přidalo také Moravské zemské muzeum Brno (doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D. a doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.). Regionálním partnerem je Muzeum Blanenska v Blansku (Mgr. Marek Novák). Na výzkumu se podíleli studenti z univerzit po celé republice.

Cílem výzkumu bylo po 150 letech revidovat halštatskou situaci, plošně zkoumanou Heinrichem Wankelem v roce 1872. Během výzkumu bylo otevřeno 6 sond, 4 z nich nejen potvrdily správnost Wankelova popisu situace, ale vydaly četné nálezy a vzorky pro přírodovědné analýzy. Významným zjištěním výzkumu je fakt, že tehdejší elity záměrně budovaly pohřební komory v povodňovém řečišti Jedovnického potoka. Očistná úloha vody se zde tedy přímo nabízí.

První předběžné výsledky budou představeny na konferenci Kras, jeskyně a lidé 17.‒18. září 2021 v Blansku.

Zuzana Golec Mírová ‒ Martin Golec

Více v médiích:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/vyzkum-v-byci-skale-objasnil-unikatni-zpusob-davneho-pohrbivani-40367534?fbclid=IwAR3wHFM87vd5AAjo62KVesQb-b4MVa0pZ6rbX4V6UPBRKYTNgupkow3x2uM

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/byci-skala-archeologove-univerzita-palackeho-v-olomouci.A210729_140109_brno-zpravy_mls

https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/halstatska-elita-se-stavela-mezi-lidi-a-bohy-vyzkum-v-byci-skale-ma-novinky-2021.html?fbclid=IwAR2ZKRb9okGxJ9XXRim7W9pGxhogQ_IKsssywwMBEUcf7Izx5t3bK0vW07w

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vyzkum-v-byci-skale-vedeny-up-prinesl-zjisteni-o-unikatnim-zpusobu-pohrbivani/

https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/videa/vyzkum-archeologu-na-byci-skale/

 

Úvod > Nástěnka > Výzkum „Býčí skály“