Výzkum biblické lokality Tel Burna

Nově byly publikovány výsledky geoarcheologického výzkumu biblické lokality Tel Burna v Izraeli (biblická Libna). Na rozsáhlém odběru a vyhodnocení několika stovek vzorků sedimentů a půd se podílel i náš ústav (Mgr. Martin Janovský) a jedním z několika výstupů je i tento článek.

Pomocí několika moderních metod (XRF, optická luminiscence, zrnitostní složení sedimentu) se podařilo doložit přípravu obránců tellu na nadcházející obléhání v průběhu 8. století před naším letopočtem. Obléhání bylo spojeno s válečnou kampaní krále Sinecheriba Levantou. Dále byly objeveny vrstvy prachových částic původem z pouští, které se postupně po tisíciletí akumulovaly na vrcholku tellu. Akumulace se projevila nabohacením sedimentu o Ca a Si, jejichž původ můžeme hledat právě v těchto prachových částicích. Tímto výzkum přispěl k poznání zánikových horizontů tellů v Levantě.

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Výzkum biblické lokality Tel Burna