Dodatečné přijímací řízení na obor Archeologie pravěku a středověku

Na obor Archeologie pravěku a středověku pro akademický rok 2021/2022 se můžete ještě přihlásit v dodatečném přijímacím řízení.
Přihlášky na bakalářský a magisterský program můžete podávat do 9. 8. 2021, na doktorský studijní program (prezenční i kombinovanou formu) do 5. 9. 2021.
Všechny informace o dodatečném přijímacím řízení najdete na webu FF UK.
Úvod > Nástěnka > Dodatečné přijímací řízení na obor Archeologie pravěku a středověku