Povinnost testování studentů vysokých škol

Na základě včerejšího pokynu Krizového štábu UK vycházejícího z usnesení vlády č. 393 je nově upravena povinnost testování studentů vysokých škol.

Od pondělí 26. 4. bude studentům umožněn vstup do budov FF UK pouze po předložení studentského průkazu a potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Negativní test pro účely vstupu na pracoviště nesmí být starší než 7 dní. Výjimku mají osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění prokazatelně prodělaly, a osoby, které byly proti onemocnění očkovány. Tyto dva důvody bude možné prokázat vyplněným čestným prohlášením.

Testování studentů bude zahájeno v sobotu 24. 4. 2021 v 9.00 hod. na stacionárním testovacím místě UK na Albertově. Toto testovací místo bude od soboty 24. 4. 2021 nově kontinuálně otevřeno v denním provozu po všechny dny v týdnu. Od pondělí do pátku v časech 7.00 – 17.00 hod., víkendový provoz bude od 9.00 do 16.00 hod. Testování bude možné jen po předchozí rezervaci testovacího času a místa přes již existující rozhraní (https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov) pro rezervaci zaměstnanců. Studenti se v tuto chvíli mohou rezervovat pouze na Albertov – nemohou využívat termíny, které nabízí systém mobilního testování zaměstnanců. Zároveň je předchozí rezervace podmínkou pro provedení testování studentů. Pro studenty bude zajištěno testování na kolejích Hvězda a Otava, toto testování je však určeno pro studenty, kteří jsou na těchto kolejích ubytovaní.

Studenti mohou využít síť Veřejných odběrových míst – možnost testování jednou za 3 dny – seznam odběrových míst naleznete na https://testovani.uzis.cz/Antigen.

V platnosti zůstávají všechna stávající opatření zakazující osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách – podrobné informace jsou uvedené na webu https://koronavirus.ff.cuni.cz/.

Úvod > Nástěnka > Povinnost testování studentů vysokých škol