GA ČR podpoří projekt postdoktorandky Ústavu pro archeologii Dr. Márie Varghy

Grantová agentura České republiky finančně podpoří dalších deset mezinárodních projektů včetně projektu naší postdoktorandky paní Dr. Márie Varghy: 23-07883K Náboženská politika – Imperium Christianum a jeho prostý lid (REPLICO).

Více informací

Právě vyšlo

V nakladatelství Karolinum právě vyšla nová kniha doc. PhDr. Tomáše Klíra, Ph.D. s názvem „Zánik a pustnutí venkovských sídlišť v pozdním středověku. Chebsko a Slavkovský les“.

Více informací

Ruralia

RURALIA is an international association for the archaeology of medieval and post-medieval settlement and rural life.

It provides a conference of current research questions in rural archaeology from most participating European countries to strengthen the exchange of knowledge in, and the development of, archaeologically comparable studies, and to make archaeological results available to other disciplines.

Více informací